שירותים

הוצאה לפועל של פרויקט חדש - מרגע המחשבה והרעיון הראשוני, עד להוצאה לפועל של פרויקט בר קיימא.

גיוס משאבים - בניית מערך גיוס משאבים מקרנות פילנתרופים או משרדים ציבוריים עבור פרויקט או מס׳ פרויקטים ספציפיים.

ניהול פרויקט מא' ועד ת' - ניהול פרויקט קיים, ובמידת הצורך קידומו והרחבתו.

מחקר ראשוני - בניית תמונת מצב והבנה מעמיקה אודות נושאים חברתיים בהם מעוניינים לטפל.

ייעוץ אסטרטגי - בניית תוכנית אסטרטגית ומתן שירותי ייעוץ לפרויקטים קיימים.

הערכה ומדידה - יצירת מערך מותאם לבדיקת והוכחת העמידה של הפרויקט או התוכנית ביעדים המוגדרים.

פרויקטים

Jerusalem

הרשות לפיתוח ירושלים - הקמה וניהול של שלושה פרויקטים ייחודיים.
עיר-אקדמיה- הובלת המדיניות העירונית מול מוסדות האקדמיה במטרה להגדיל את מספר הסטודנטים בירושלים ולהגדיל את מספר הבוגרים הנשארים לגור בה.
עיר-ממשל- בניית תוכנית אסטרטגית כלכלית לחיבור עובדי המגזר הציבורי בקריית הלאום למרקם העירוני.
האצת בניית בנייני משרדים בירושלים- בניית תוכנית אסטרטגית להגדלת מספר תחילות בניית בנייני המשרדים בגבעת שאול ובכניסה לעיר.
שירותים שניתנים: בניית אסטרטגיה ותוכנית עבודה מותאמת, ניהול תקציב שוטף, פיתוח וקידום תוכניות חדשות, אישורן והוצאתן לפועל.

Yazamut

היחידה לפיתוח ויזמות מזרח ירושלים - פיתוח פרויקט חדש שמטרתו הנגשת ההשכלה הגבוהה לתושבי מזרח ירושלים וחיבור הבוגרים האקדמאיים לשוק העבודה הישראלי בכלל והירושלמי בפרט.
שירותים שניתנים: בניית תוכנית אסטרטגית ותוכנית עבודה, ניהול תקציב שוטף, גיוס כספים ממשלתי ופילנטרופי ופיתוח וקידום תוכניות חדשות ואישורן.

Pituach

החברה לפיתוח מזרח ירושלים - בחינה של יישום החלטות הממשלה לקידום מערכת החינוך במזרח ירושלים תוך ביצוע הליכי שיתוף ציבור לטובת מיטוב הליכי הטמעתן בפועל.
שירותים שניתנים: בחינת תוכניות עבודה, יצירת כלים למערך הערכה ומדידה מקצועים וחידוד מטרות תוכניות העבודה.

Gandyr

קרן גנדיר - ניהול פרויקט 'פורום מנהלי בוגרים לארגונים חברתיים'. פורום מכשיר ומקדם של מנהלי תוכניות בוגרים הפועל באופן אקטיבי לטיפול בנושאים חברתיים באמצעות משתתפי הפורום ובוגרי התוכניות.
שירותים שניתנים: קידום הפרויקט והרחבתו, גיוס משאבים נוספים, פיתוח אסטרטגיה חדשה ובניית תוכנית עבודה מותאמת.

Mati

מט"י ירושלים - בניית מערך הלוואות ללא ריבית לצעירים תושבי ירושלים הנכנסים לעולם ההשכלה הגבוהה. התוכנית תוקצבה על ידי גורמים פילנתרופים וייושמה הלכה למעשה בשטח.
שירותים שניתנים: בניית תוכנית אסטרטגית וגיוס משאבים ייעודים מקרנות פילנטרופויות.

Sunrise

סאנרייז ישראל - בניית אסטרטגיה ראשונית לבניית של ארגוןבוגרים לעמותה, באמצעות פיתוח מערך הדרכה ייחודי המאפשר שיתוף של הבוגרים הפוטנציאלים בבניית מודל הארגון.
שירותים שניתנים: בניית תוכנית אסטרטגית והעברת מערך הדרכה.

Tnuaa

התנועה הקיבוצית - מיטוב אופן העבודה אל מול בוגרי התנועה תוך חידוד תוכניות הפעולה והמודלים ליישום לטובת מקסום ההשפעה החברתית של התנועה באמצעות בוגריה.
שירותים שניתנים: חידוד התוכנית האסטרטגית ותוכניות העבודה.

קצת עליי

משה קפטובסקי מנהל ומיסד - עוד מגיל צעיר ידעתי שארצה לעסוק בפעילות חברתית ולקחת חלק בעיצוב עתידה של מדינת ישראל. לאחר שהשתחררתי מהצבא כטייס מסוקים, וטיילתי כשנה בעולם (מתוכם כחצי שנה על אופניים...) החלטתי לחזור לירושלים בה נולדתי וגדלתי.

העיר ירושלים, שהייתה המקום בו למדתי תארים ראשון ושני, היוותה עבורי גם קרקע פורייה לעיסוק בפעילות חברתית. העיר, שהיא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית מציגה אין ספור בעיות חברתיות מורכבות אך גם אין ספור הזדמנויות לשינוי והתפתחות.

בזכות העבודה הממושכת בעיר, למדתי את אורך הרוח, האמונה, העבודה הקשה, בניית השותפים והחיבור לשטח הנדרשים להוצאתם לפועל של פרויקטים מוצלחים שונים ומגוונים זאת לצד החשיבות בשילוב כלים מקצועיים, תוכניות אסטרטגיות ברורות קביעת יעדים ומדדים להצלחה ויכולת לגיוס משאבים נדרשים.

אני מאמין כי הבסיס לכל פרויקט מוצלח טמון באנשים טובים. וגם הם זקוקים לליווי, הדרכה וידע ומקצועי.